• nybjtp4

फॅक्टरी टूर

चेंगडू शहरातील विक्री विभाग

फॅक्टरी-टूर1
फॅक्टरी-टूर2
फॅक्टरी-टूर3
फॅक्टरी-टूर4
फॅक्टरी-टूर5
फॅक्टरी-टूर6

Dongguan कारखाना

फॅक्टरी-टूर1
फॅक्टरी-टूर2
फॅक्टरी-टूर6
फॅक्टरी-टूर3
फॅक्टरी-टूर4
Dongguan-फॅक्टरी

झियांग कारखाना

फॅक्टरी-टूर1
फॅक्टरी-टूर2
फॅक्टरी-टूर3
फॅक्टरी-टूर4
फॅक्टरी-टूर5
फॅक्टरी-टूर6
झियांग-फॅक्टरी1
झियांग-फॅक्टरी2